Verbes, Verb

Author: Ikipou

List statistics:

  • 55 words
  • 2 languages (French, Norwegian (Bokmål))

Permalink:

Actions:

French Norwegian (Bokmål)
boireå drikke
parlerå snakke
coûterå koste
venirå komme
habiter, vivreå bo
faire (e.g. que fait tu dans la vie)å gjøre
s'appellerå hete
écrireå skrive
mangerå spise
voir, regarderå se
nettoyerå vaske
lireå lese
allerå gå
dormirå sove
finir, se terminerå slutt
être debout, se lever, rester deboutå stå
comprendreå forstå, å fatte
signifier, vouloir direå bety
apprendre, enseignerå lære
se disputerå krangle
accueillir, saluer, souhaiter la bienvenueå hilse
demanderå spørre
montrerå vise
acheterå kjøpe
cuireå steke
bouillirå koke
avoir besoinå trenge
aiderå hjelpe
donnerå gi
faire (e.g. faire des tartines)å lage
brosserå børste
recevoirå få
prendreå ta
essayerå prøve
conduireå kjøre
attendreå vente
aimer, apprécierå like
vendreå selge
étudierå studere
entendreå høre
espérerå håpe
tartiner, beurrerå smøre
réussirå klare
croireå tro
oublierå glemme
penserå tenke, å synes
savoirå vite
se trouver, être situé, être couchéå ligge
commencerå begynne
choisirå velge
utiliserå bruke
impressionnerå imponere
envoyerå sende
haïr, détesterå hate
changer, modifierå endre